Pengaruh Teknologi Maklumat  

Posted by Quote de Unquote Group


Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran

Komputer boleh direkabentuk supaya ia dapat membantu pelajar secara individu dan secara berkumpulan. Ini dapat dijalankan dengan menggunakan Arahan Program, pelajar akan diajar mengikut kadar dan tahap yang boleh diterima oleh mereka. Ini adalah penting supaya pelajar tidak tercicir dan putus asa. Merujuk kepada sistem pendidikan konvensional, kesemua pelajar terpaksa mengikuti sistem yang berlangsung tanpa mengambil kira samada mereka dapat mengikuti pelajaran tersebut. Justeru itu, arahan program dapat memberi peluang terutamanya kepada golongan pelajar "lemah" untuk membaiki kelemahan dia.
Dalam arahan program ini, pelajar akan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam pembelajaran dia, langkah tersebut akan diteruskan asalkan pelajar dapat memberi jawapan yang sesuai dan boleh diterima. Namun sekiranya jawapan tersebut tidak memuaskan, dia akan dipandu kepada langkah terdahulu dan ditunjukkan bahan rujukan yang berkaitan bagi memperbaiki kelemahan tersebut. Pengajaran sedemikian biasanya tidak dijalankan di dalam kelas yang terdiri daripada ramai pelajar, tambahan pula pelajar Asia yang kurang bertanya akan memburukkan lagi proses pembelajaran pelajar.

Selain itu, pendidikan jarak jauh dibolehkan dengan wujudnya rangkaian pendidikan yang lengkap. Tren semasa semakin menampakkan masa depan pengajaran dengan cara jarak jauh tetapi ini tidak bermakna pendidikan konvensional perlu dihapuskan sama sekali. Sesetengah daripadanya perlu dikekalkan bagi membolehkan pelajar membelajari kemahiran tertentu yang tidak boleh diperolehi melalui teknologi maklumat. Contohnya cara persembahan menggunakan komputer amat berbeza dengan cara konvensional. Namun kita tidak harus bergantung sepenuhnya kepada komputer dan melahirkan golongan yang tidak mampu berinteraksi tanpa komputer.
Justeru itu, sistem pendidikan perlu membekalkan kemahiran interaksi asas pada awal persekolahan dan menggunakan teknologi maklumat pada masa yang sama. Dengan itu, pelajar mempunyai kemahiran lebihan dan pilihan untuk menggunakan teknologi maklumat atau cara konvensional sesuai dengan keadaan tertentu.

Pengangkutan Jalan


Bayangkan anda sedang duduk di dalam kenderaan yang berhalaju 120 batu sejam di atas lebuhraya yang padat. Anda menghadapi masalah jerebu namun pengendali kenderaan di lorong sebelah telah tertidur sedangkan anda sedang menonton televisyen. Pelik? Terkejut? Sebenarnya anda agak selamat, anda sedang memandu kenderaan bistari dalam Lebuh-Raya Bersistem Automasi(LBA) masa depan yang berupaya mengurangkan 1.2 juta pelanggaran setiap tahun, menyelamatkan beribu-ribu nyawa, serta menjimatkan berjuta-juta ringgit akibat kemalangan.
Namun isu timbul merujuk kepada penerimaan masyarakat terhadap sistem sebegini. Sediakah mereka melepaskan pemanduan kenderaan secara bebas dan serahkan tugas tersebut kepada komputer. Seperti yang diketahui umum, komputer kadangkala gagal, kegagalannya dalam sistem ini akan mencetuskan kemalangan yang boleh dimasukkan dalam rekod antarabangsa.
Walaubagaimanapun, bukan senang untuk mewujudkan lebuh-raya bersistem automasi tersebut, Amerika Syarikat telah memulakan penyelidikan dan pembangunan sejak 1991 dan ia masih dalam proses. Untuk menyokong lebuh-raya tersebut, pelbagai teknologi diperlukan untuk memandu kenderaan dan mengawal sistem lalulintas; Sistem Pengangkutan Pintar, sesetengah teknologi ini telah dipasarkan dewasa ini.
Selain itu, Kenderaan Pintar diperlukan untuk membantu pengendali dalam pengendalian kenderaan, persekitaran dan memberi amaran terhadap masalah kesesakan. Salah satu elemen kenderaan pintar adalah Anti Lock Braking System(ABS) yang menghalang tayar kenderaan mengunci dirinya dalam keadaan perhentian panik.
Di samping itu, salah satu elemen penting untuk mewujudkan LBA adalah Sistem Kedudukan Global. Dengan wujudnya sistem ini, peta tidak lagi diperlukan, sistem ini akan menentukan jalan yang paling pendek serta cepat dan memandu kenderaan anda ke destinasi yang telah ditentukan anda. Dewasa ini, Sistem Pemanduan Kenderaan telah mula dipasarkan di Amerika Syarikat.
Untuk melengkapkan lagi LBA, Sistem Pengurusan Kesesakan diperlukan untuk mengenalpasti kesesakan. Antara tahun 1985 dan 1994, bandar Lexington, Kentucky telah menggunakan sistem lalulintas berkomputer untuk mengurangkan lalulintas henti-jalan sebanyak 40% serta mengurangkan pelanggaran sebanyak 30%(Meyer, 1999).
Namun LBA dikritik akan memburukkan lagi masalah kesesakan dalam jangka panjang. LBA direkabentuk untuk mengurangkan kesesakan dengan cara mengerakkan kenderaan secara lebih padat. Dengan itu, ia seakan-akan menambahkan lorong dalam lebuh-raya. Namun penambahan ini hanya boleh menyelesaikan masalah kesesakan dalam jangka pendek. Secara logiknya, apabila lorong menjadi banyak, ia akan menggalakkan lebih banyak penggunaan kenderaan. Sekiranya LBA membawa kepada pengembagan keupayaan menampung kenderaan yang tinggi maka kita akan kembali kepada masalah asal kesesakan.

Dunia Maya
Ia adalah satu sistem yang mensimulasikan alam nyata(reality). Alam nyata ditayangkan dalam bentuk imej, dalam dunia yang kelihatan seperti dunia nyata. Pengalaman dalam dunia maya bukan hanya menerusi skrin imej tetapi ia sendiri menjadi pengalaman kepada mereka yang berada di dalamnya(Castells, 1999). Kewujudan dunia maya akan membawa perubahan tertentu dalam cara hidup di bandar. Memandangkan ia begitu benar dan kadangkala dapat memuatkan ciri-ciri idealisme yang tidak terdapat dalam dunit nyata. ia merupakan satu ruang yang membolehkan penduduk membuat pilihan samada hendak memilih dunia maya atau dunia nyata untuk menjalankan aktiviti tertentu.
Contohnya seseorang yang ingin keluar bersiar-siar di bandar boleh memilih bandar nyata atau bandar maya. Bagi mereka yang ingin melihat bandar sebagai utopia maka dunia maya mampu memberi satu bandar sedemikian. Namun penggunaan dunia maya bukan hanya terhad kepada hiburan sahaja. Ia menjadi medan ujian bagi percubaan pengalaman yang seakan-akan benar. Misalnya ujian memandu kenderaan boleh dijalankan di dalam sebuah bilik tanpa menggunakan jalanraya sebenar. Dari segi perancangan pula, model-model boleh dihasilkan untuk menguji kesan perancangan terhadap sesebuah bandar. Seseorang boleh mencuba pengalaman di dalam bandar tersebut sebelum pelan susun atur diluluskan. Ini akan menambahkan lagi penilaian pelan tersebut.


Kesan Teknologi Maklumat Terhadap Pekerjaan : Kepada Masyarakat Tanpa Kerja?
Penggunaan teknologi maklumat dalam kilang, pejabat dan sektor perkhidmatan telah mencetuskan kebimbangan pekerja bahawa mereka akan digantikan oleh peralatan. Namun berdasarkan pencapaian negara-negara seperti Amerika Syarikat dan Jepun, kebimbangan tersebut nampaknya tidak berasas. Merujuk kepada "1994 White Paper of the European Commision on Growth, Competitiveness, and Empoyment " antara 1970 dan 1992, ekonomi Amerika Syarikat bertumbuh 70% sementara pekerjaan bertumbuh 49%. Ekonomi Jepun bertumbuh sebanyak 173%, dengan pertumbuhan pekerjaan 25%. Di samping itu, antara 1993 dan 1996, apabila kebanyakan negara Eropah mempunyai kadar pengangguran yang tinggi, Amerika Syarikat yang menggunakan teknologi maklumat dalam pejabat dan kilang, telah menghasilkan lebih lapan juta pekerjaan baru(Castells, 1996).
Ahli teori perdagangan(Trade theorists) berhujah bahawa potensi pengurangan pekerjaan sebagai kesan penggunaan teknologi maklumat akan wujud sekiranya ;

Pengembangan dalam permintaan tidak diseimbangi peningkatan dalam produktiviti buruh; dan

Tiada tindakbalas institusi untuk mengurangkan masa pekerjaan dan bukannya pekerjaan sendiri.
Menurut Castells, tiada struktur hubungan yang sistematik di antara penggunaan teknologi maklumat dengan evolusi pekerjaan dalam ekonomi secara keseluruhannya. Sesetengah pekerjaan semakin tidak penting tetapi terdapatnya pekerjaan baru yang kian meningkat. Namun kuantiti hubungan di antara kerugian dan keuntungan tersebut berbeza di antara firma, industri, sektor, wilayah dan negara. Ia bergantung kepada keupayaan saing, strategi firma, dasar kerajaan, persekitaran institusi dan kedudukan relatif dalam ekonomi global.
Menurut Organization for Economic Cooperation and Development(OECD), pada awal abad ke-21, dijangkakan akan terdapat peningkatan pekerjaan bagi negara-negara tersebut : Amerika Syarikat, 1992-2005, akan mengalami peningkatan pekerjaan bersih 24 juta(peningkatan 19% sepanjang tempoh), Jepun, 4 juta(peningkatan 6%); dan Kesatuan Eropah lebih kurang 10 juta(peningkatan 6-7%). Namun unjuran ini adalah amat sensitif kepada kepelbagaian dalam andaian yang digunakan. Pertama sekali, evolusi tahap pekerjaan tidak diberi. Ia amat bergantung kepada tahap penggunaan teknologi tersebut oleh masyarakat, atas dasar penghijrahan, evolusi keluarga, pengagihan tempoh pekerjaan dalam hidup dan sistem baru dalam perhubungan industri.
Justeru itu, teknologi maklumat tidak akan menyebabkan pengangguran walapun ia secara nyatanya mengurangkan tempoh kerja per unit pengeluaran. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa ia akan membawa kepada pengasingan jenis pekerjaan yang lebih nyata terutamanya pekerjaan yang bersabit dengan maklumat dan pekerjaan yang tidak.

Cetak Rompak
Dengan kebebasan aliran maklumat dalam rangkaian maklumat, aktiviti cetak rompak atau salin tanpa kebenaran akan berleluasa. Contohnya yang nyata adalah pelajar universiti atau kolej yang mempunyai akses kepada internet.
Bayangkan satu senario yang melibatkan seorang pelajar yang terpaksa menghantar tugasan pada keesokan harinya. Pada pukul 4.00 pagi, pelajar tersebut mendapati dia tidak sempat menghabiskan tugasan tersebut. Namun begitu, secara kebetulan pelajar tersebut terjumpa satu esei yang sesuai dengan tema tugasannya melalui internet, tiada cetakan hakcipta dalam esei tersebut. Nampaknya pengarang sengaja menggalakkan percetakan. Ini akan mendorong pelajar tersebut menyimpan esei tersebut dan kemudian membuat pengubahsuaian tertentu untuk mengubah wajahnya, kemudian dia menghantar tugasan tersebut dan menganggap itu adalah hasilnya(Meyer, 1999).

Kesimpulannya,sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat, asas teoritikal tentangnya harus diperkembangkan. Bidang-bidang "teknologi maklumat" dan "sains komputer" dalam universiti dan politeknik nampaknya lebih kepada kaedah teknikal di sebalik proses intelektual(Laver, 1989). Kita masih agak kabur tentang konsep "maklumat". Kekurangan asas teoritikal yang kukuh akan menyukarkan lagi penjelasan fenomena berhubung dengan teknologi maklumat.
Tiga kuasa telah mempengaruhi pembangunan teknologi maklumat. Pertama sekali, keghairahan pakar yang menciptanya, diikuti harapan untuk faedah masa depan dan akhirnya kebimbangan terhadap peperangan. Tiada satu pun daripada ini nampaknya menyokong kajian ke atas kesan sosial yang dibawa oleh teknologi maklumat. Daripada perbincangan di atas, jelaslah bahawa teknologi maklumat boleh digunakan untuk tujuan baik atau jahat. Kuasanya adalah amat kuat dan kuasa ini boleh digunakan dengan cara yang tidak sesuai untuk kepentingan peribadi yang boleh menjejaskan kepentingan pihak lain.
Justeru itu, dalam keasyikan Malaysia melancarkan era teknologi maklumat, rakyatnya harus diberi pendedahan tentang kesan baik dan buruk yang akan dibawa oleh teknologi maklumat. Tidak dapat dinafikan bahawa Malaysia memerlukan teknologi ini untuk bersaing dan berganjak kepada corak ekonomi baru namun masyarakat haruslah bersedia terutamanya secara mental untuk menerima kos dan faedah yang akan dijanakan.


Rujukan :

1. Arun Arun, Smart Cities : The Singapore Case, Cities, Vol. 16, No. 1, pp. 13-18, 1999, Pergamon.
2. Castells, Manuel, The Informational City : Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process. Basil Blackwell, 1989.
3. Castells, Manuel, The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers Ltd., 1996.
4. Erwitt, Smolan, One Digital Day : How the Microchip is Changing Our World. Times Books, New York, 1998.

Disediakan oleh : Siti Khadijah Bt Ahmadperkembangan teknologi berita dan maklumat  

Posted by Quote de Unquote GroupIstilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. Bagaimanapun, konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. Pada sepanjang abad ke-20, pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik, komputer, dan teori maklumat. Secara sejarah, pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan.
Eckert kiri dan Mauchly kanan
Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat.  


Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitan mikrokomputer, diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Sejak dari masa itu, empat generasi komputer telah berkembang, dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. Generasi pertama menggunakan tiub vakum, dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakan transistor dan litar bersepadu. Generasi keempat, iaitu generasi terkini, menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Teknologi perkomputeran semakin drastik dan semakin memudahkan pengguna untuk mendapatkan berita dan maklumat.

Jaringan Sejagat (b. Inggeris: World Wide Web), juga dikenali sebagai WWW atau web, ialah sebuah sistem jaringan dokumen hiperteks yang boleh diakses melalui Internet. Seseorang perlu menggunakan pelayar web untuk "meluncuri" Jaringan Sejagat. Dokumen dalam Jaringan Sejagat dikenali sebagai laman web, dan dikumpulkan dalam satu kawasan yang dikenali sebagai tapak web. Sesebuah laman web boleh mengandungi teks, imej, video, dan pautan kepada laman lain. Jaringan Sejagat dicipta oleh Tim Berners-Lee, seorang penyelidik di CERN, pada tahun 1989. dalam lingkungan era 80-an hingga 90-an menunjukkan penciptaan mikro komputer atau dekstop, pemacu keras atau lebih dikenali dengan nama hardisk serta kewujudan rangkaian LAN dan WLAN.

Kini terdapat pelbagai jenis berita dan maklumat yang wujud hasil daripada perkembanganya sejak dari zaman dahulu lagi. Semua perkara menjadi mudah terutama sekali untuk mendapatkan berita dan maklumat.
Tidak perlu diterangkan lagi masyarakat pada zaman kini sudah tahu medium-medium untuk mendapatkan maklumat melalui gambar-gambar yang dipaparkan di bawah ini.
Perkembangan teknologi berita dan maklumat ini semakin melancarkan proses pencarian maklumat masyarakat di dunia pada masa kini. Mungkin pada masa akan datang semakin bertambah kemudahan dan proses untuk mendapatkan berita dan maklumat hasil daripada perkembangan teknologi  yang terus berkembang tanpa penghujungnya.

                                            RUJUKAN

   

  1. Tom Forster ; The Information Technology ; 1985
  2. Peter Zarkoczy ; Information Technology:an Introduction ; 1985
  3. Mohd Aizaini Maarof ; Teknologi Maklumat Sistem Komputer dan Perisian  Sisi 1 ; 2004


DISEDIAKAN OLEH : 
    
     Nor Asmawati Ab Rahim (107909)

Era Digital - Teknologi Masa Depan?  

Posted by Quote de Unquote Group

Jika pada masa kini manusia sudah 'dibelai' dengan pelbagai teknologi canggih, sudah tentu pada masa hadapan teknologi akan lebih bertambah canggih serta dipenuhi dengan teknologi digital sehinggakan segala urusan harian dapat berjalan dengan lebih lancar. Walaubagaimanapun, era digital masih belum satu kenyataan pada masa kini jika kita hanya masih mampu membayangkannya sahaja.


Baru-baru ini, pihak Microsoft telah menyiarkan satu video berkonsepkan teknologi masa depan. Video ini adalah visi Presiden Microsoft, Kurl Delbene tentang dunia teknologi 10 tahun kemudian. Petikan daripada KabarIT (Jumaat, 28/10), Delbene menyatakan "Semua idea-idea dalam video berdasarkan pada teknologi yang nyata. Beberapa kemampuan, seperti pengenalan suara, kolaborasi real time dan visualisasi data sudah ada saat ini. Lainnya belum tersedia dalam produk tertentu, namun merupakan penelitian dan pengembangan aktif di Microsoft dan perusahaan lain." Berikut adalah video 'Productivity Future Visions 2011' oleh officevideos:Sungguhpun begitu, ada dakwaan yang menyatakan bahawa terdapat teknologi masa depan yang sudah wujud pada masa kini. Berikut adalah video '10 Future Technologies That Already Exist' daripada alltime10s:Samsung juga tidak terkecuali dalam mengejar arus teknologi terbaru. Mereka menggunakan konsep Life and Style sebagai strategi pemasaran mereka. Konsep teknologi ini dikatakan dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia pada masa hadapan. Mari kita lihat pula video 'Future Life and Style, future teknologies by Samsung' oleh samsunggalps:
Tidak kiralah apapun strategi pemasaran yang digunakan oleh syarikat teknologi, yang pasti kebanyakan manusia yang cintakan teknologi sudah tentunya ternanti-nantikan saat semua produk-produk teknologi terkini 
keluar di pasaran. Ini adalah kerana, tidak kira apapun teknologi tersebut; asalkan ia canggih dan mampu mempermudahkan urusan harian, maka sudah pasti ia diidam-idamkan oleh semua para pengguna.

Rujukan:
1) http://kabarit.com/2011/10/gambaran-teknologi-masa-depan-versi-microsoft/
2) http://futuretechnologytrends.com/

Oleh: AIDA ILANI BINTI MAHALLEY [107843]

Masa depan teknologi? Masa depan kita?  

Posted by Quote de Unquote Group

Teknologi semakin berkembang dengan lebih cepat, lebih pantas dan masa depan seolah-olah tiada batasan untuk kebanyakan sektor, yang mempunyai ramai tertanya-tanya apa masa depan bagi masyarakat kita


Berbanding dengan masa sepuluh tahun yang pendek lalu, tahun in 2011 adalah jauh lebih berkembang dan canggih dari segi teknologi. Kehidupan semua orang telah menjadi semakin senang dan mudah dengan bantuan teknologi. 

Sebagai contoh :
 


Kita tidak perlu beratur panjang untuk membayar pelbagai jenis bil setiap. Segala pembayaran dapat dilakukan melalui internet. Ini telah menjimatkan masa dan menyenangkan para pengguna.

 Perkhidmatan ini adalah paling digemari oleh semua orang terutamanya kepada kumpulan yang sibuk dengan kerja. Sekarang kebanyakan kedai juga menyediakan perkhidmatan ini untuk menarik lebih banyak pelanggan. Pelanggan hanya duduk di rumah, memilih barang yang ingin dibeli, membayar dan barang akan hantar terus ke rumah.
Salah satu perkembangan yang paling jelas adalah penggunaan iphone atau smartphone yang semakin biasa dalam kalangan masyarakat. Masyarakat tidak lagi memegang kepada telefon yang hanya mempunyai fungsi menelefon sahaja. Smartphone dan iphone sekrang mempunyai pelbagai fungsi yang berguna dan menarik. 

Tahap kemajuan dalam pelbagai bidang telah membawa banyak perubahan kehidupan semua orang. Jadi, adakah ini akan terus berkembang dan seterusnya membawa lebih banyak perubahan yang tidak dapat disangka kepada masyarakat atau seluruh dunia. Rasanya jawapan adalah "ia".

Kita sering dapat lihat dari drama, filem atau baca dari novel bayangan masa depan yang penuh dengan teknologi yang sangat canggih dan tidak dapat kita bayangkan sekarang. 


Kita tidak lagi membawa kereta yang menggunakan petrol yang mahal dan tidak mesra alam. Kita akan membawa kereta yang menggunakan tenaga matahari?
Atau tidak perlu merasa tekanan atau marah dengan kesesakan jalan raya yang dahsyat?

Pembantu rumah tidak lagi diperlukan? Sebab kita akan mempunyai pembantu rumah yang paling rajin dan taat di rumah?

Segala kerja yang susah tidak lagi kita risau. Sebab pembantu rumah pada masa depan akan menyelesaikan segalanya? Tidak kira kerja itu melibatkan air, api, tanah, harus panjat, lari.......

Dalam masyarakat masa depan, iphone atau smartphoen mungkin dikategorikan sebagai mainan yang ketinggalan zaman. Ini disebabkan kita akan mempunyai alat komunikasi yang lebih senang debawa dan mudah diguna?Mungkin pada masa depan yang tidak lama kemudian, kita dapat menyiapkan kerja dengan bantuan pancaran cahaya, deria sentuhan atau suara?

Kita semua mempunyai bayangan yang tidak sabar untuk kehidupan yang seperti ini. Walaubagaimanapun, semua ini adalah memerlukan tempoh masa yang panjang untuk mencapaikannya. Dan kehidupan masyarakat yang akan datang dengan teknologi ini adakah betul-betul hanya membawa kebaikan kepada masyarakat? Adakah ini dapat membawa manfaat yang sebanyak mungkin kepada seluruh masyarakat?

Jawapan yang jelas adalah dalam hati kita.

Tetapi salah satu perkara yang kita dapat mengesahkan adalah, kehidupan kita menjadi lebih mudah dan selesa dengan bantuan pelbagai teknologi yang maju.


Rujukan :Oleh: LEONG SIN MUN   [ 107879 ]

Faktor Laman Sosial Jadi Medium Sebar Maklumat  

Posted by Quote de Unquote Group


      Laman sosial bukan sahaja menjadi medium untuk masyarakat berkomunikasi malah ramai yang telah sedia maklum bahawa pada masa kini laman sosial telah menjadi medium utama yang digunakan oleh masyarakat untuk menyebarkan maklumat. Pelbagai maklumat boleh diakses dengan cepat, dan mudah. Internet telah memainkan peranan yang begitu penting sehingga membolehkan masyarakat untuk mengakses terus segala maklumat yang diperlukan hanya di hujung jari.

sumber : Google Images

      Dengan perkembangan teknologi masa kini, pelbagai laman sosial telah wujud dan ianya memberi pilihan kepada pengguna untuk memilih medium terbaik untuk mereka gunakan.. 

sumber : Google Images

      Kebanyakan pengguna memilih untuk menggunakan laman sosial bagi menyebarkan maklumat kerana, ianya tidak menggunakan kos, menjimatkan masa dan tenaga, mendapat reaksi yang cepat dan ianya dapat mencapai target audiens yang dikehendaki.

      Laman sosial seringkali menjadi pilihan oleh beberapa golongan tertentu bagi menyebarkan maklumat seperti maklumat tentang diri mereka, perkhidmatan yang ditawarkan, produk, iklan, berita online, isu-isu terkini, perniagaan online, dan sebagainya.

      Di Malaysia, terdapat beberapa laman sosial yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk akses kepada pelbagai maklumat. Disini  disertakan senarai "top-ten" laman web yang sering menjadi pilihan masyarakat di Malaysia.Golongan Yang Menggunakan Laman Sosial Untuk Menyebarkan Maklumat

Ahli Politik

Di Malaysia, terdapat ahli-ahli politik yang menggunakan laman sosial bagi menyebarkan agenda-agenda dan ideologi poitik mereka. Melalui laman sosial tersebut juga, masyarakat akan dapat mengetahui tentang perkembangan ahli politik serta isu-isu politik semasa.

Peniaga

Laman sosial juga digunakan oleh peniaga untuk menjual barangan mereka. Pelbagai kaedah yang digunakan untuk menyebarkan maklumat tentang perniagaan. Terdapat juga peniaga yang melakukan perniagaan online iaitu melalui internet. Perniagaan sebegini makin mendapat sambutan kerana prosesnya yang mudah dan cepat.
Pengamal Periklanan


Pengamal periklanan juga tidak ketinggalan untuk menyebarkan iklan produk pelanggan mereka bagi menarik perhatian pengguna. Laman sosial telah menjadi pilihan utama mereka untuk memasarkan iklan kerana laman sosial menjadi tumpuan masyarakat dunia. Untuk memasarkan iklan dalam laman sosial mereka memerlukan kretiviti bagi menghasilkan iklan yang menepati citarasa pengguna. Pelbagai jenis iklan dapat dihasilkan samaada  iklan berbayar atau tidak, iaitu yang dipamerkan di dalam sesebuah laman sosial mahupun iklan berbentuk cerita pendek/video.

Google Images

contoh iklan alam laman sosial You Tube : TOYOTA
                                                                DIGI

Penulis Blog

Blog juga merupakan salah satu laman sosial yang paling kerap diakses oleh masyarakat di Malaysia. Penulis blog terdiri daripada individu mahupun berkumpulan. Penulis blog banyak berkongsi maklumat-maklumat tertentu seperti isu-isu semasa, tentang diri mereka, artikel atau rencana dan pelbagai lagi bahan lain. Melalui pendedahan sebegini masyarakat akan dapat menambah lebih pengetahuan tentang sesuatu perkara.Laman sosial telah menjadi medium terpenting kepada masyarakat pada masa kini untuk mendapatkan maklumat. justeru, pengamal laman sosial perlulah menggunakan kemudahan laman sosial ini secara betul agar tiada bahan maklumat yang tidak berfaedah diperolehi oleh pengguna. 
Rujukan :

Google Images
You Tube Video

GLOBALISASI DAN LAMAN SOSIAL MASA KINI  

Posted by Quote de Unquote Group


Menurut Armand Mattlelart, globalisasi merupakan suatu perkataan rumit dan tanggapan yang memberikan kesan kepada pasaran dan dunia tanpa masyarakat menyedari kewujudannya. Sambunganya lagi, fenomena globalisasi ini telah menjadi suatu perkara yang amat diperlukan oleh masyarakat dalam membina hubungan komunikasi antara seseorang individu ataupun masyarakat daripada budaya yang berlainan.


Dengan tercetusnya fenomena globalisasi, kemasukan media baharu telah dapat dikesan. Internet merupakan contoh yang tepat sekali untuk menerangkan media baharu. Apakah itu Internet yang dikaitkan dengan media baharu? Rangakaian Internet adalah suatu rangkaian yang terbaru, paling banyak dibincangkan dan lebih-lebih lagi merupakan suatu rangkaian yang paling bermakna dalam media baharu. ( Flew, 2002 ).

Kewujudan media baharu telah menjadikan penumpuan terhadap komunikasi dan media sosial menjadi suatu kebiasaan kepada setiap golongan individu. Namun, kewujudannya kurang disedari oleh masyarakat dan hanya segelintir yang mengambil peluang untuk memanfaatkan kelebihan yang dibawa oleh globalisasi.
Impak yang dibawa oleh globalisasi telah menghapuskan halangan komunikasi yang dahulunya berlaku dalam kalangan masyarakat! Kini, individu-individu yang mempunyai minat dan kegemaran yang sama selain berasal dari setiap pelosok dunia mampu untuk berkomunikasi antara satu sama lain tidak kira budaya dan bahasa yang digunakan. Kehadiran globalisasi dalam era teknologi ini, telah membawa rangkaian media baharu iaitu Internet. Daripada kewujudan Internet,  laman-laman sosial seperti Facebook telah mula diwujudkan. Ini menjadikan komunikasi sudah tidak lagi mempunyai HALANGAN!

Sebagai contoh, untuk menunjukkan bahawa komunikasi antara individu sudah tidak lagi mempunyai batu penghalang ialah dengan penggunaan laman sosial Facebook. Facebook kini sudah menjadi tren dan untuk difahami dengan lebih jelas, laman sosial Facebook telah menjadi darah daging dalam diri setiap individu tidak kira peringkat umur. Ada di antara rakan-rakan saya yang mempunyai ibu bapa mereka dalam senarai kawan-kawan mereka di Facebook. Ini bermakna Facebook bukan hanya ditakluki oleh golongan remaja masa kini, tetapi juga orang dewasa seperti ibu bapa kita, bapa dan ibu saudara serta tidak lupa juga kepada guru-guru dan pensyarah. Selain itu, rakan-rakan kita yang berada dalam  akaun Facebook kita juga ada antaranya berasal dari negara yang berlainan. Kebanyakan daripada individu kini gemar berkawan dengan individu-individu yang berasal dari luar negara atas minat dan kegemaran yang sama. Selain itu, ada lebih baik sekiranya kita mempelajari dan memahami budaya dan adat yang diamalkan di negara yang berbeza supaya sifat prejudis yang terdetik dalam diri kita berkenaan masyarakat negara lain dapat dihapuskan. Oleh itu, globalisasi yang wujud telah membolehkan kewujudan laman sosial yang memudahkan orang ramai untuk berhubung tidak kira warna kulit, jenis budaya dan bangsa. Kehadiran laman sosial Facebook dalam era globalisasi ini telah mewujudkan budaya komunikasi yang sangat mudah dan efisien. Sesiapa sahaja mampu untuk berhubung antara satu sama lain di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Namun, untuk berhubung, setiap individu perlu mempunyai kemudahan komputer dan juga sambungan talian Internet. Kini, individu tidak perlu bergantung kepada komputer untuk melayari Internet, penggunaan telefon bimbit telah menjadi medium kedua untuk berhubung menggunakan Internet.
Terima Kasih kepada pencipta laman sosial Facebook, MARK ZUCKERBERG... “ Due to your invention, our life are much more connected”
Globalisasi yang membawa pengaruh terhadap tingkat teknologi era ini, telah mewujudkan cara baharu untuk sesebuah perniagaan. Kaedah baharu perniagaan yang diperkatakan ini adalah perniagaan dalam talian. Dengan wujudnya perniagaan dalam talian ini, ahli-ahli perniagaan mudah untuk menarik potensi sasaran pelanggan mereka ke arah pasaran perniagaan mereka.

Perniagaan melalui talian yang dicetuskan melalui globalisasi membantu dalam menjimatkan masa, merapatkan jarak yang jauh dan memudahkan proses-proses kajian yang kompleks dalam sesebuah perniagaan. Di samping itu, perniagaan yang dijalankan menerusi talian “online” ini membolehkan komunikasi yang lebih efektif bersama pelanggan yang berpotensi dalam memberikan keuntungan kepada sesebuah perniagaan. 
( Amir Milson, 2010 ).

Seperti yang dapat dilihat kini, masyarakat lebih gemar untuk melakukan pembelian “online”. Bagi mereka, kaedah ini lebih mudah dan amat bertepatan dengan gaya kehidupan mereka yang semakin hari semakin sibuk dengan hal-hal pekerjaan dan lain-lain. Tanpa disedari atau disedari, kesan globalisasi membawa suatu kesenangan dalam kalangan masyarakat.Kesimpulannya, kehadiran globalisasi didorong oleh kewujudan Internet dan media-media sosial yang membolehkan seluruh budaya disebarkan di seluruh dunia tanpa ada batasan. Corak dan rentak dunia yang semakin seragam menyebabkan globalisasi berlaku di mana-mana sahaja dan fenomena ini kian hari kian tercetus dengan lebih cepat dan pantas. Keadaan ini mampu menghasilkan satu budaya yang tunggal di mana ciri-ciri setiap pelosok dunia mempunyai kesamaan.


RUJUKAN

1) Armand Mattlelart, The Idea of Globalization

2) Terry Flew, 2002

3) Amir Milson, 2010

4) Sofia Hayati, The Impact of Globalization Through MediaDisediakan oleh,

Cassandra Gail Pasqual ( 107854 )LAMAN WEB SOSIAL  

Posted by Quote de Unquote Group

Laman Web Sosial- FACEBOOK


Facebook, laman web sosial yang popular pada masa kini. Ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kepada kebanyakan pengguna Internet. Facebook telah membolehkan orang ramai untuk berkongsi dan berhubung antara satu sama lain tanpa sempadan. (http://www.facebook.com/facebook)

Berikut adalah beberapa statistik mengenai Facebook :
1.     1. Facebook mempunyai lebih daripada 800 million pengguna aktif.
2.     2. Lebih daripada 50% pengguna aktif melayari Facebook setiap hari.
3.     3. Secara purata, setiap pengguna mempunyai 130 kawan.
4.     4.  Lebih daripada 70 jenis bahasa digunakan dalam Facebook.
5.     5. Secara purata, lebih daripada 250 million gambar telah dimaut ke Facebook setiap hari.
6.     6. Malaysia mempunyai 11,816,200 orang pengguna Facebook iaitu 45.17% daripada populasi Malaysia.

Laman web Facebook telah dilancarkan oleh Mark Zuckerberg yang berumur 19 tahun pada 4 Februari, 2004. Pada masa itu, Zuckerberg merupakan penuntut tahun kedua Harvard University. Facebook mula-mulanya dinamakan sebagai “thefacebook.com” dan bertujuan untuk memberi ruang untuk penuntut Harvard membandingkan gambar-gambar penuntut wanita. Kemudian dimasukkan dengan beberapa fungsi yang ada pada masa sekarang. Contohnya menulis penyataan ringkas yang tidak melebihi 400 perkataan, berkongsi gambar dan lain-lain. Seminggu selepas pelancaran Facebook, Zuckerberg dituduh oleh tiga orang kawan dia bahawa dia telah mencuri idea mereka. Dakwaan ini berkembang menjadi satu kes apabila kawa- kawannya menyaman Mark Zuckerberg atas kesalahan kecurian dan penipuan. 

(http://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3).


Walau bagaimanapun, Facebook telah membolehkan Mark Zuckerberg menjadi seorang jutawan yang paling muda di dunia. Pada November 2011, Zuckerberg berada pada tempat 52 dalam Forbes Billionaires. (http://www.forbes.com/profile/mark-zuckerberg/)
Mengikut pandangan Ithiel De Sola Pool dalam bukunya “The Technology of Freedom”, teknologi telah digunakan untuk kebebasan di mana lambakan informasi adalah bebas dari segi fakta regulasi dan juga dapat mewujudkan kekayaan, demokrasi dan komunikasi. Terdapat 4 revolusi dalam komunikasi iaitu penciptaan penulisan, pencetakan, telegraf dan “great revolution” oleh “intelligent machine”. Kini, masyarakat kita berada pada revolusi keempat iaitu “great revolution”. Orang ramai berkomunikasi dengan mesin yang canggih iaitu yang biasa dikenali sebagai komputer. Kita berhadapan dengan produk yang baru setiap masa. Facebook merupakan produk yang membolehkan orang ramai berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan komputer dan internet tanpa sempadan.
Pool juga beranggapan bahawa teknologi komunikasi membawa revolusi dan mengubah struktur asas masyarakat dengan membawa banyak kemudahan kepada masyarakat dalam kehidupan mereka. Facebook telah memudahkan kehidupan masyarakat kerana ia membolehkan orang ramai berhubung tanpa sempadan dan mesej dapat dihantar dengan cepat sekali. Buat masa sekarang, Facebook masih menjadi pilihan utama laman web sosial oleh masyarakat.

RUJUKAN
6.      6.  Ithiel De Sola Pool, The Technology of Freedom,1983.

jjj    
      DISEDIAKAN OLEH :
TEOH HUOI CHIN ( 107949 )

6.