TEKNOLOGI MEDIA BARU  

Posted by Quote de Unquote Group

 Masyarakat dunia dewasa ini berdepan dengan pelbagai kemunculan saluran komunikasi baru yang mengagumkan. Alat-alat perantaraan mahupun gadget-gadget yang berasaskan internet seperti jaringan sosial, blog, dan talian video, memberi ruang serta peluang kepada pengguna awam khasnya untuk menyuarakan pemikiran, pandangan serta kritikan. Kini, dengan kewujudan media baru, saluran media tradisional tidak lagi menjadi saluran utama dalam menyebarkan sumber maklumat.Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (2007), teknologi itu dilihat berasaskan kajian saintifik yang termaju dengan menggunakan peralatan elektronik yang canggih. Manakala Wanda (2001) telah mengkategorikan konsep teknologi baru sebagai alat produktiviti untuk menggantikan dan meningkatkan keupayaan tenaga kerja manusia, memperluas pengetahuan individu dan institusi sosial dalam menjalani aktiviti sosial ekonomi serta alat pemprosesan untuk meningkatkan sumber informasi.
Secara ringkasnya, teknologi merupakan satu kaedah untuk menangani masalah teknikal dan maklumat teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi.
Revolusi Perindustrian secara totalnya telah mengubah kemajuan manusia dalam bidang teknologi dan komunikasi pada hari ini. Ia bukan sahaja merombak tatacara perniagaan, malah mengubah keseluruhan konsep syarikat, organisasi, negara dan gaya hidup seharian sebagai contoh terdapat banyak aktiviti penggabungan mega melibatkan syarikat-syarikat gergasi yang menguasai pasaran dunia termasuklah industri kereta, tembakau, makanan, penerbangan, perubatan dan perbankan (Janal, 2000). Selain itu, antara perubahan persekitaran yang ketara kita dapat lihat ialah sempadan antara negara, industri dan produk yang semakin hari semakin kabur. Kuasa yang ada pada kerajaan semakin merosot kerana aliran maklumat dan kandungan tidak mudah ditapis oleh kerajaan (Renton, 1997). Sememangnya perkara ini berlaku di Malaysia sebagaimana kita semua tahu di mana laman web, laman sosial dan blog digunakan serta dijadikan sebagai antara medium utama untuk meyebarkan berita maklumat, meraih undi, mencerna pendapat menzahirkan ideologi, dan meluahkan ketidakpuasan hati.Internet ialah rangkaian komputer antarabangsa yang merupakan salah satu alat komunikasi yang kian mendapat perhatian. Pada asasnya, internet tidak dimiliki oleh sesiapa dan tidak dikawal oleh mana-mana pusat kawalan. Segala isi kandungan yang terdapat di dalam web itu digunakan sebagai bahan untuk sumber pengetahuan, pendidikan dan juga hiburan. Pada masa ini, dilaporkan bahawa terdapat kira-kira 25 juta orang yang mengaplikasikan internet di serata dunia dan angka ini dijangka bertambah pada kadar 15 peratus sebulan. (Abdullah, 2004)
Penggunaan internet telah mencetuskan perpindahan teknologi tradisional kepada era digital yang menakjubkan. Dengan hanya menggunakan hujung jari dan menekan kata kunci pada papan kekunci, pengguna internet dapat menjenggah serta memperoleh 1001 maklumat terkini dalam apa jua aspek. Di perkampungan global inilah manusia bertukar-tukar informasi dan perkhidamatan tanpa mengira perbezaan warna kulit, bangsa mahupun ideologi. Secara ringkasnya menurut Holtz (1996), kecanggihan teknologi ini dapat mempermudah komunikasi dua hala sesama manusia dan negara.


                       


Namun begitu, kewujudan teknologi baru dianggap sebagai satu paradoks, kerana ia bukan sahaja memberi manfaat tetapi boleh membinasakan manusia. Timbul satu persoalan disini dimana adakah internet merupakan tempat penjanaan kebencian dan jenayah? Dengan wujudnya rangkaian World Wide Web (www), individu dan organisasi boleh memaparkan sebarang maklumat dengan  mudah dan sekiranya ia digunakan untuk tujuan yang tidaak baik maka sudah pasti ia akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kehidupan sesebuah masyarakat itu. Contohnya, pengeboman di bandar Oklahoma dipercayai hasil sebaran maklumat melalui internet. (Meyer, 1999).
Merujuk kepada konteks di Malaysia khasnya, terdapat banyak maklumat berasaskan kebencian berterbangan dalam rangkaian Internet. Kesemuanya ditujukan kepada sesetengah pemimpin negara. Gejala sedemikian berupaya menjanakan kebencian dan kekeliruan di kalangan pengguna internet yang mempercayai terus maklumat yang diperolehi. Ini boleh mencetuskan kekacauan di dalam bandar dan mengancam keselamatan serta ketenteraman bandar. Rusuhan-rusuhan telah berlaku beberapa bulan lalu di sekitar Kuala Lumpur dan ini berpotensi dicetuskan selagi masyarakat tidak mempunyai pemikiran kritikal untuk menilai kesahihan maklumat tersebut.
Selain itu, Internet juga membawa maklumat-maklumat lucah yang boleh menjanakan masalah sosial terutamanya jenayah. Rangkaian internet boleh juga menjadi saluran tidak sihat untuk melakukan jenayah. Merujuk kepada pengalaman Singapura, tahun ini, lima gadis dan seorang wanita telah dirogol oleh “kawan” yang mereka kenali melalui internet atau telefon. (Star, 1999). Singapura merupakan satu negara pengguna Internet yang tinggi disebabkan dasar kerajaannya untuk menggalakkan kecelikan computer bagi menghadapi kemajuan abad ke-21.
Sebagai kesimpulannya, kemajuan teknolgi ini haruslah digunakan dengan berhemat dan bijaksana agar terbentuk tamadun manusia yang tinggi akhlak, sahsiah dan keintelektualannya. Bukan itu sahaja, dalam konteks di Malaysia pula, rakyat harus diberi pendedahan tentang kesan baik dan buruk yang akan dibawa oleh teknologi media baru terutamanya internet kerana hal ini sejajar dengan keinginan serta keghairahan Malaysia untuk melancarkan era teknologi maklumat.

Bibliografi

  1. Meyer, Marilyn Wertheimer, Computers In Your Future. Macmillan Computer Publishing, 1999
  2. IT Age a time of radical change as weel as hallenge. Star, Thursday, 1.7.1999
  3. Abdullah Ahmad Badawi, Malaysia foreign policy in the era of globalization. The Conference of Malaysian Heads of Mission, 2004
  4. S. Holtz, Communication and Technology : The Complete Guide to Using Technology for Organizational Communication. Chicago : Lawrence Regan Communications, 1996
  5. Janal, D.S., Dan Janal's Guide to Marketing on the Internet : Getting People to Visit, Buy and Become Customers for Life. New York : John Wiley & Sons, 2000
  6. N. Renton, Public Relations, Newsletter and Internet Usage for Organisations. Australia : Kangaroo Press pty Ltd, 1997
  7. J. Wanda, Research Commentary : Desperately Seeking the "IT" in IT Research A Call to Theorizing the IT Artifact. Information Systems Research, Vol 12, No.2, June 2001.


Dibuat oleh :
Nur Nabillah Syaza bt. Mohamed Hatta (107920)

APA ITU INTERNET?  

Posted by Quote de Unquote Group

Semakin kita menuju ke era moden, internet juga sedemikian iaitu bergerak seiring dengan teknologi dunia. Secara umumnya, internet mampu mencipta revolusi dalam kalangan masyarakat, sistem ekonomi dan juga sistem teknologi. Tiada siapa yang tahu akan sejauh manakah kemampuan internet, dalam bentuk apakah internet mempengaruhi masyarakat dunia. Selain itu, kewujudan internet juga tidak boleh dipandang rendah sama sekali kerana internet mempunyai fungsinya yang tersendiri dari segi pelbagai aspek.

Pembangunan teknologi telah membuatkan masyarakat disekeliling dunia menjadi lebih rapat daripada sediakala. Ketika revolusi perindustrian berlaku, mesin telah diwujudkan bagi menyenangkan proses perindustrian iaitu mengehadkan tenaga manusia serta haiwan dalam menjalankan aktiviti seharian demi pembangunan negara. Manakala ketika dunia infomasi baharu berlaku iaitu zaman kini, masyarakat telah diserapkan pula dengan pemikiran tentang penggunaan teknologi yang bersifat komputer. Oleh itu, secara tidak langsung, kewujudan internet berlaku ketika dunia pesat membangun dengan infomasi yang tiada sempadan sehingga mewujudkan penyatuan ilmu dalam bidang komunikasi dan juga pengkomputeran yang boleh menyediakan sambungan yang cepat dan perkhidmatan infomasi secara meluas dengan kos yang lebih rendah.


Internet merupakan satu daripada sistem rangkain komputer yang terdapat diseluruh dunia. Rangkaian yang dimaksudkan ialah rangkaian yang terdapat dalam sesebuah komputer yang membolehkan seseorang itu mendapat segala jenis infomasi yang diperlukan. Advanced Research Project Agency (ARPA) milik kerajaan Amerika Syarikat adalah merupakan peneraju internet diseluruh dunia iaitu pada tahun 1969 dan pada ketika itu internet dikenali sebagai ARPANet. Tujuan asal ARPANet diwujudkan adalah bagi mewujudkan rangkaian yang membolehkan para pengkaji berhubung antar pengkaji lain bagi mendapat sebarang maklumat yag berkaitan dengan kajian mereka. Selain itu, ARPANet juga direka supaya mesej yang disalurkan oleh para pengkaji kepada pengkaji lain dapat diterima dengan mudah dan cepat tanpa sebarang gangguan sama ada dari pihak tenter mahupun bencana alam.Oleh itu, internet adalah suatu jaringan yang global yang terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regionla, yang memungkinkan komunikasi data antara komputer-komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Sebuah komputer. Tetapi masa kini, internet lebih bersifat umum iaitu masyarakat mampu melayari internet kerana internet tidak lagi dihadkan hanya untuk para pengkaji di Amerika Syarikat. Malah masyarakat seluruh dunia berupaya menggunakan perkhidmatan internet melalui rangkaian yang ada pada komputer masing-masing.


Namun begitu, dengan adanya internet di persada dunia, ia seringkali dikaitkan dengan globalisasi. Tiada definisi yang tepat mengenai globalisasi. Globalisasi boleh dirujuk sebagai 'one of those trcky words, one of those instrumental notions that, under the effect of market logics and without citizens being aware of it, have been naturalized to the point of becoming indispensable for establishing communication between people of different cultures' (Armand Mattelart,2000). 


Internet dikaitkan dengan globalisasi kerana pada awalnya internet hanya digunakan di Amerika Syarikat. Apabila masyarakat mula sedar tentang penggunaan internet dalam kehidupan seharian mereka, interner menjadi medium utama dan terus disebarkan ke seluruh dunia dengan pesat. Hal ini dapat dikaitkan dengan globalisasi kerana globalisasi merujuk kepada sesuatu keadaan yang memberi impak kepada sesiapa yang berada di muka bumi ini. Situasi ini dapat dilihat melalui penyataan daripada John Beynon dan David Dunkerley. 'globalization, in one form or another, is impacting on the lives of everyone on the planet...globalization might justifiably be claimed to be the defining feature of human society at the start on the twenty-first century' (John Beynon dan David Dunkerley,2000) 


Bibliografi
1. Robert E.Kahn and Vinton G.Cerf (December,1999). What Is The Internet (And What Makes It Work).
2.  John Beynon and David Dunkerley (2000). Globalization: the Reader

Dibuat oleh :
Aishah Sarah Binti Ismail Affendee (107845)


LATAR BELAKANG DAN PERBANDINGAN CIRI-CIRI MEDIA CETAK SERTA TELEVISYEN  

Posted by Quote de Unquote Group

Saya pasti bahawa kebanyakan daripada kita sudah tahu sedikit sebanyak tentang sejarah perkembangan media cetak dan televisyen. Oleh itu, saya akan cuba meringkaskannya supaya post saya tidak begitu membosankan.


Media Cetak

Komunikasi moden bermula pada tahun 1440 semasa Johannes Gutenberg dari Mainz, Germany  mencipta ‘movable type printing’. Sekitar 1445, beliau telah menerbitkan karya agung beliau iaitu the Gutenberg Bible. Cara penerbitan yang dicipta oleh Gutenberg tidak mengalami sebarang perubahan besar sehingga abad ke-20.

      Johannes Gutenberg dan rakan-rakannya sedang menkaji lakaran bagi                              Lakaran mesin  pencetak pertama
      penciptaan mesin cetak ‘movable type’
    
             Perkembangan media cetak sangat cepat. Semasa U.S. Constitution (July 9, 1778) ditandatangani, Amerika Syarikat sudah menpunyai 32 jenis suratkhabar, kebanyakannya adalah mingguan dengan penerbitan sebanyak 40 000 naskah seminggu. Sehingga 1880-an dan 1890-an, kebanyakan majalah adalah kecil, mahal dan dilanggani oleh golongan kaya sahaja. Selama 100 tahun, suratkhabar mempunyai persaingan yang amat kecil daripada media yang lain sebagai sumber berita dan maklumat sehinggalah munculnya media-media seperti telegraf, radio dan televisyen pada abad ke-20.

      Suratkhabar di Amerika Syarikat pada 1800-an                                  Wall Street Journal di Amerika Syarikat

Televisyen
    Televisyen merupakan sumber utama berita dan maklumat bagi majoriti masyarakat sekarang. Sejarah perkembangan televisyen telah bermula daripada 1876 sehingga sekarang.  Teknologi televisyen masih mengalami pelbagai perubahan dan kemajuan pada abad ke-21 ini. Contohnya, dengan kemunculan LED TV dan 3D TV yang amat popular kebelakangan ini.
     Antara peristiwa yang penting dalam sejarah perkembangan televisyen ialah :
1897 - Karl Ferdinand Braun menciptakan  CRT dengan layar yang berkelip-kelip jika terkena sinar. Penciptaan tersebut memulakan dasar awal dalam sejarah televisyen layar berdasarkan tiub.


1900 – Bermulanya penggunaan nama ‘televisyen’. Constatin Perskyl berkata bahawa  tele ( jauh ) dan vision ( tamapak ) apabila digabungkan akan menjadi ‘television’.

1907 - Rosing dan Campbell Swinton melakukan percubaan terpisah yang menggunakan sinar katoda ( cathode ) untuk mengirimkan imej visual antara satu sama lain.

1925 - John Logie Baird menunjukkan transmisi daripada gambar bayangan hitam bergerak di London.

1929 - Vladimir Zworykin dari Rusia menyempurnakan perkembangan tiub katoda (cathode ) dan kemudian menamakannya dengan kinescope. Penemuan beliau mengembangkan teknologi yang dimiliki CRT ( Cathode Ray Tube ).

1940 - Peter Goldmark mencipta televisyen berwarna dengan resolusi mencapai 343 garis.

1975 – Larry Weber seorang ilmuwan dari Universiti Illionis mulai merancang layar plasma berwarna.

1995 – Larry Weber menyempurnakan projek layar plasmanya dengan menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang.

2000 tahun ke atas - Perkembangan produk LCD, Plasma TV, LED TV dan sebagainya.      

Perbandingan Ciri-ciri Media Cetak dan Televisyen
     Sebagai sumber maklumat, media cetak dan televisyen mempunyai kebaikan masing-masing. Televisyen mampu melaporkan berita lebih cepat daipada suratkhabar tetapi tidak dapat melaporkan berita dengan terperinci seperti suratkahabar. Televisyen cuma dapat malaporkan ‘headline news’ sahaja.
    Suratkhabar juga didapati lebih memudahkan pembacanya kerana suratkhabar dapat dibawa ke mana-mana sahaja dan dibaca pada bila-bila masa.Selain itu, suratkhabar juga dapat disimpan sebagai rekod dengan lebih mudah berbanding dengan rancangan televisyen.
   Akan tetapi, manusia lebih terpengaruh dan tertarik dengan visual yang bergerak yang cuma dapat dilengkapi oleh televisyen dan bukannya media cetak. Pada pendapat sesetengah orang, mereka berasa bahawa dengan menonton berita dalam televisyen, berita tersebut akan kekal dalam memori mereka dengan lebih lama dan mendalam berbanding dengan media cetak yang memerlukan pembacaan.
    Kesimpulannya, media cetak dan televisyen mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap audiens masing-masing. Walau bagaimanapun, fungsi bagi kedua-dua media tersebut sebagai sumber maklumat telah semakin digantikan dengan Internet yang digemari oleh golongan muda sekarang.

Bibliografi
Fred Fedler ( 1978 ) An Introduction To The Mass media, United States of America : Harcout Brace Jovanich,Inc. pg 4-7


From,
Teo Yi Ting, (110024)

Media Massa dan Kehidupan Seharian  

Posted by Quote de Unquote Group

  Seiring dengan arus ledakan ciptaan sains dan teknologi yang canggih ini, boleh dikatakan media massa berada di mana-mana sahaja dalam kehidupan seharian kita. Misalnya, suratkhabar yang menyiarkan berita tempatan dan luar negara yang terkini, radio memainkan lagu-lagu baharu, majalah yang menawarkan hiburan kepada pembaca dan sebagainya.
  Menurut kajian industri media massa,kebanyakan orang dewasa kini menghabiskan lebih separuh masa dalam sehari dengan media massa berbanding dengan masa yang digunakan untuk tidur. Maka, jenis media massa yang digunakan akan mempengaruhi seseorang dari segi ekonomi, budaya dan sosial. Dengan kata lain, media massa kini boleh mempengaruhi cara seseorang makan, perbelanjaan, belajar dan berehat.(Veronis,Suhler,Stevenson Communications Industry Forecast).
  Pada tahun 1930-an, rumah seseorang perlu mempunyai elektrik. Dengan adanya elektrik barulah isi rumah tersebut boleh mendengar radio. Maka, kedudukan perabot juga perlu letak berhampiran dengan soket elektrik barulah mereka mampu untuk mendengar radio  bersama-sama. Pada tahun 1950-an, sesebuah televisyen harus mempunyai antena dan letak berhampiran dengan soket elektrik untuk memperoleh berita terkini menerusi televisyen. Pada tahun 1990-an, seseorang masih perlu bergantung kepada soket elektrik di rumah dan tempat kerja untuk  kegunaan komputer.

 

  Akan tetapi, teknologi kini mencipta sesuatu yang menakjubkan iaitu media massa wayarles (Wi-fi)- singkatan bagi Wireless Fidelity. Teknologi yang baru ini memudahkan masyarakat mengakses kepada pelbagai jenis media di mana-mana sahaja tanpa menggunakan wayar. Sebagai contoh, seseorang boleh mendengar radio menerusi satelit, memuat turun gambar, lagu daripada internet ke telefon bimbit, menonton rancangan kegemaran sama ada kartun, berita atau drama secara mudah alih. Teknologi wayarles ini bermakna seseorang boleh membawa media ke mana-mana sahaja dan bebas menghantar dan menerima mesej pada bila-bila masa sahaja. Rakyat di negara Melbourne, Australia, Ian Bell of England suka membawa telefon bimbit yang merupakan alat ciptaan wayarles untuk memancing. Sistem komunikasi global ini menggunakan teknologi satelit, penyiaran, kabel dan komputer untuk menghubungkan semua orang di dunia dalam pelbagai bidang. Pada yang sama, teknologi ini semakin murah dan mudah didapati di mana-mana sahaja.
  Di Amerika, terdapat lapan jenis media massa industri ataupun dikenali sebagai media massa perniagaan. Istilah ‘perniagaan’ ini merujuk kepada menjana pendapatan. Antara lapan jenis media massa industri ialah buku, suratkhabar, majalah, rakaman, radio, wayang, televisyen dan internet. Di Malaysia pula, kita membahagikan media massa ini kepada dua kumpulan iaitu media cetak dan media elektronik. Antara lapan jenis media massa industri ini,  internet merupakan media yang paling gemar digunakan oleh masyarakat. Internet telah menjadi media massa yang terbaru dan merupakan sistem penyampaian yang bersepadu untuk media cetak, audio dan video tradisional.  Secara ringkasnya, internet merupakan alat yang penting dari aspek komunikasi (penggunaan mel elektronik), pembekal informasi, fasilitas untuk promosi, perdagangan elektronik (Electronic Commerce), persidangan video dan sebagainya. Setakat ini, tiada media yang berupaya menggantikan kedudukan media internet yang begitu canggih dan mudah diakses.

Bibliografi :
Shirley Biagi (2007). Media / Impact: An Introduction To Mass Media, USA : Wadsworth Cengage Learning.

From :
Jayslyn Saw Song Lin ( 107874)