perkembangan teknologi berita dan maklumat  

Posted by Quote de Unquote GroupIstilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. Bagaimanapun, konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. Pada sepanjang abad ke-20, pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik, komputer, dan teori maklumat. Secara sejarah, pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan.
Eckert kiri dan Mauchly kanan
Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat.  


Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitan mikrokomputer, diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Sejak dari masa itu, empat generasi komputer telah berkembang, dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. Generasi pertama menggunakan tiub vakum, dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakan transistor dan litar bersepadu. Generasi keempat, iaitu generasi terkini, menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Teknologi perkomputeran semakin drastik dan semakin memudahkan pengguna untuk mendapatkan berita dan maklumat.

Jaringan Sejagat (b. Inggeris: World Wide Web), juga dikenali sebagai WWW atau web, ialah sebuah sistem jaringan dokumen hiperteks yang boleh diakses melalui Internet. Seseorang perlu menggunakan pelayar web untuk "meluncuri" Jaringan Sejagat. Dokumen dalam Jaringan Sejagat dikenali sebagai laman web, dan dikumpulkan dalam satu kawasan yang dikenali sebagai tapak web. Sesebuah laman web boleh mengandungi teks, imej, video, dan pautan kepada laman lain. Jaringan Sejagat dicipta oleh Tim Berners-Lee, seorang penyelidik di CERN, pada tahun 1989. dalam lingkungan era 80-an hingga 90-an menunjukkan penciptaan mikro komputer atau dekstop, pemacu keras atau lebih dikenali dengan nama hardisk serta kewujudan rangkaian LAN dan WLAN.

Kini terdapat pelbagai jenis berita dan maklumat yang wujud hasil daripada perkembanganya sejak dari zaman dahulu lagi. Semua perkara menjadi mudah terutama sekali untuk mendapatkan berita dan maklumat.
Tidak perlu diterangkan lagi masyarakat pada zaman kini sudah tahu medium-medium untuk mendapatkan maklumat melalui gambar-gambar yang dipaparkan di bawah ini.
Perkembangan teknologi berita dan maklumat ini semakin melancarkan proses pencarian maklumat masyarakat di dunia pada masa kini. Mungkin pada masa akan datang semakin bertambah kemudahan dan proses untuk mendapatkan berita dan maklumat hasil daripada perkembangan teknologi  yang terus berkembang tanpa penghujungnya.

                                            RUJUKAN

   

  1. Tom Forster ; The Information Technology ; 1985
  2. Peter Zarkoczy ; Information Technology:an Introduction ; 1985
  3. Mohd Aizaini Maarof ; Teknologi Maklumat Sistem Komputer dan Perisian  Sisi 1 ; 2004


DISEDIAKAN OLEH : 
    
     Nor Asmawati Ab Rahim (107909)

This entry was posted on Sunday, 4 December 2011 at 00:36 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment